les 1

Kijk naar video’s

Bekijk de video op http://www.apple.com/pro/profiles/surface2air/ Het is een reclame, maar wat interessant is om te zien is hoe een klein bedrijf wereldwijd kan opereren door de uitvoering van zijn ideeen in eigen hand te houden. Digitale technieken zijn hier niet een obstakel, maar juist de tool die ze nodig hebben om zo doortastend te opereren. Ook interessant: de vanzelfsprekendheid waarmee ze meerdere programma’s door elkaar gebruiken.

Facultatief: bekijk http://www.hillmancurtis.com/index.php?/film/watch/milton_glaser/. Dit heeft niet zozeer met digitale technieken te maken, maar des te meer met de beroepspraktijk—een bejaarde designgrootheid vertelt.

Ich bin ein Schauspieler aus Amsterdam
20jaarpixels.png

Lezen over Photoshop

Bestudeer hoofdstuk 1, 2 en 3 van Photoshop Studio Techniques door Ben Willmore.

Als je een ervaren Photoshopper bent: probeer op je eigen photoshopgewoontes te reflecteren terwijl je het leest. Goede kans dat je dan een truc opdoet die een goede aanvulling op je arsenaal is is, of die handiger is dan hoe je het nu doet.

Read chapter 1, 2 and 3 of Photoshop Studio Techniques by Ben Willmore.

If you are a Photoshop die-hard, try and reflect upon your own habits and workflow while reading this. Chances are you’ll find a trick that is a welcome addition to your reportoire, or that is more effective than your current strategy.