Illustrator

vogelfunky.png

Elise in één lijn door ellapropeller

elise_pencil.jpg

Illustrator: Vorm

Weer een verzameling tutorials van de Adobe Video Workshop. Het lijkt super basaal, maar handigheid opdoen met deze fundamentale gereedschappen is de meest efficiënte remedie tegen Illustrator frustratie!

En ik was het vorige week vergeten te zeggen, maar lees met de kennis van deze lessen nog eens met aandacht Ch2 van Golding uit de literatuurmap.

Selecting and manipulating objects

Matthew Richmond, 4:25

This video shows you how to select and manipulate Illustrator objects. You learn how to use the Selection and Direct Selection tools, the Select Similar Objects button, and Outline view. The video shows you how to select multiple anchor points with the Direct Selection tool, and how to manipulate those points as a group.

Aligning and distributing objects

Matthew Richmond, 5:09

This video shows you how to effectively align and distribute objects in Illustrator. You learn how to use basic tools in the Control panel, and about new features called Distribute Spacing and Align To Artboard.

Using the Line, Eraser, and shape tools

Matthew Richmond, 5:28

This video shows you how to use the Line tool, Eraser tool, and all of the shape tools in Illustrator. You also learn how to use modifier keys to access additional options.

Scaling, skewing, and rotating objects

Matthew Richmond, 4:22

This video shows you how to use the Scale, Shear, and Free Transform tools in Illustrator. You learn how to use options and modifiers for the tools.

PS

Als je ondanks alles Illustrator stom blijft vinden, kun je misschien kijken naar het gratis en open Inkscape. De beste verzameling van resources die ik hier tot nog toe voor tegen gekomen ben, is inkscapetutorials.wordpress.com